Vi leverer til hele Sør-Norge

LEVERINGSTID:

Normal leveringstid er i utgangspunktet 2-4 dager, hvis ikke annet står angitt på produktsiden eller i bestilling/tilsendt tilbud. Dette er oppgitt i antall virkedager. 1. virkedag = 1. hel arbeidsdag. Leveringsmåte: Lastebil med skap (4 m høyde) og løftelem med jekketralle

ADKOMSTVEI:

Asfaltert adkomst og parkering evt. andre arealer berørt av leveransen er under levering utsatt for store belastninger. Det forutsettes at arealer der levering skal foregå er av en slik kvalitet at den tåler belastningen av stor lastebil. Asfalt-skader, skyldes som regel at asfalten ikke er lagt iht. standard, eller at den er fersk, gjerne kombinert med høye temperaturer. Det er i mange tilfeller ikke mulig for transportør å oppdage fersk asfalt eller dårlige grunnforhold. Ansvaret for at arealer berørt av leveransen tåler belastningen under levering og lossing, ligger hos kjøper.

LOSSEPLASS:

Definisjon på leveringssted/losseplass er et område som er så nær kjøpers bruksområde som mulig, der lastebil/vogntog lovlig kan kjøre på et jevnt bæredyktig underlag. Lossing av leveranse må også kunne utføres på en forsvarlig og måte. Det er kjøpers ansvar å gi korrekt veibeskrivelse. Lave underganger, bratte og trange adkomster må vi få beskjed om på forhånd. Er det greiner eller lignende som henger over/ved siden av adkomstvei må disse fjernes i god tid før transportøren ankommer. Ved levering med distribusjonsbil uten kran, losses ordre på asfalt eller på underlag som er hardt nok til at jekketralle kan flyttes med last. Der transportør vurderer adkomstvei/losseplass til ikke å være tilpasset tunge kjøretøy, eller medfører risiko for transportørens utstyr og omgivelser, kan kjøper velge om ordren losses på nærmeste egnede plass, eller returneres lager for kjøpers regning. RISIKOVURDERING AV ADKOMST OG LOSSEPLASS ER EN VURDERING DEN ENKELTE TRANSPORTØR/SJÅFØR TAR PÅ STEDET OG KAN IKKE OVERPRØVES.

Varene leveres med varebil/lastebil direkte til deg på pall eller med tippbil.